احیای مستقیم ، تولید آهن اسفنجی در حالت جامد مضرات زیست‌محیطی و مصرف‌انرژی تهیه مذاب باعث پدیدآمدن...

امروزه استفاده از فولاد سبز یا Green Steel ، از جایگاه ویژه‌ای در صنایع مختلف برخوردار است؛ زیرا...

مهندسان MIT در جدیدترین دستاورد خود نوعی بتن تولید کرده‌اند که قادر به ذخیره انرژی است و می‌تواند...